Het zonlicht dat de aarde bereikt levert in 45 minuten genoeg energie om de hele mensheid een jaar lang van elektriciteit te voorzien!!!

 

Met een alsmaar toenemende vraag naar energie, het opraken van de fossiele brandstoffen en de groeiende milieuproblemen zal de zon een steeds belangrijkere rol gaan spelen als energiebron. Zonnestroom is de schoonste vorm van energie en raakt nooit op. Bijkomend voordeel is dat de zon nooit een rekening zal sturen!

Systemen om elektriciteit op te wekken uit zonlicht worden onderverdeeld in twee soorten:

  1. autonome systemen
  2. netgekoppelde systemen

 

1. Bij een autonoom systeem wordt de elektriciteit die de panelen opwekken opgeslagen in een accu waarop verbruikers kunnen worden aangesloten. Tussen de accu en de panelen bevindt zich een laadregelaar die zorgt dat de accu niet overladen of teveel ontladen wordt. Autonome systemen worden gebruikt waar geen elektriciteitsnet voorhanden is. Bijvoorbeeld op tuinhuisjes en caravans.

 

 

 

2. Een netgekoppeld systeem wordt het meest toegepast. Hierbij wordt de door de panelen opgewekte gelijkstroom door een omvormer omgezet in wisselstroom. Deze wisselstroom heeft hetzelfde voltage en dezelfde frequentie als het elektriciteitsnet. Zo kan de opgewekte stroom meteen gebruikt worden of, bij een overschot, teruggeleverd worden aan het net. En omgekeerd, als u meer stroom nodig heeft dan uw panelen opwekken, neemt u stroom af van het net.